Selecteer een pagina

Tijdwinst bij standaardbrief met etiketten (Word)

Een bedrijf maakt bij bijna elke verzending een brief. Het maken van die brieven kost echter veel tijd.

De gegevens van de geadresseerden zijn beschikbaar in een webshop. Vanuit die webshop kunnen geen ‘gewone’ brieven worden gemaakt. Daarom werd voor elke brief de volgende handelingen uitgevoerd:

Vroeger …

 1. In de webshop handmatig een adres selecteren en kopiëren;
 2. Word starten;
 3. Gegevens plakken;
 4. Gegevens controleren;
 5. Aanhef handmatig typen;
 6. Document opslaan (bestandsnaam handmatig typen);
 7. Document afdrukken;
 8. Daarna in een labelprinter-applicatie het ontvangeradres kopiëren;
 9. Afzenderadres kopiëren voor het tweede etiket (afzender);
 10. Etiketten printen.

En nu …

Met macro’s van Join-IT zijn de handelingen dit teruggebracht tot:

 1. Gegevens selecteren en kopiëren;
 2. MS-Word starten;
 3. Brief controleren en op OK klikken.

De macro’s van Join-IT maken een gepersonaliseerd document met naar keuze, een formele of informele aanhef. Ook worden er gelijk twee pagina’s gemaakt met etiketgegevens (geadresseerde en afzender).

Met één druk op een knop wordt het document opgeslagen onder de gewenste naam (dat hoeft niet meer te worden getypt). Het document wordt daarna op een gewone printer afgedrukt en de beide etiketten op een labelprinter.

Met de macro’s van Join-IT is het maken van een standaardbrief teruggebracht tot slechts drie handelingen en leveren een tijdswinst van minstens vijf minuten per document op!

Brieven